lsr

Zmiany polegają na zmniejszeniu budżetu na realizację projektu grantowego. Cztery zadania zaplanowane do realizacji w ramach grantu zostaną zrealizowane w formie projektów realizowanych w ramach procedur standardowych.  Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu nie ulegają zmianie.

Czytaj dalej Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Czytaj więcej

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” informuje, że w sierpniu 2017r. planowane są do  przeprowadzenia cztery nabory w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej”
, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Informacja o planowanych naborach

Czytaj więcej