Nabory


OGŁOSZENIE O NABORACH:


 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 


 
WYNIKI NABORÓW: • Nabór 1/2017 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 1/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 1/2017

Skorygowana Lista Operacji Wybranych – Nabór 1/2017 – z dnia 02.11.2017r.


 • Nabór 2/2017 – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 2/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 2/2017


 • Nabór 3/2017 – Wspieranie działalności rybackiej

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 3/2017

Lista Operacji Wybranych – Nabór 3/2017


 • Nabór 4/2017 – Różnicowanie działalności gospodarczej

Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 4/2017

Skorygowana Lista oceny zgodności operacji z LSR – Nabór 4/2017 – z dnia 02.11.2017r.

Lista operacji Wybranych Nabór 4/2017

Skorygowana Lista Operacji Wybranych – Nabór 4/2017 – z dnia 02.11.2017r.


 • Nabór Nr 1/2018 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 1/2018

Lista operacji wybranych – Nabór 1/2018


 • Nabór 2/2018 – Wspieranie działalności rybackiej

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 2/2018

Lista operacji wybranych – Nabór 2/2018


 • Nabór 3/2018 – Różnicowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 3/2018

Lista operacji wybranych – Nabór 3/2018


 • Nabór 4/2018 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 4/2018

Lista operacji wybranych – Nabór/4 2018 • Nabór 5/2018 – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 5/2018

Lista operacji wybranych – Nabór 5/2018


 • Nabór 6/2018 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 6/2018

Lista operacji wybranych – Nabór 6/2018


 • Nabór 7/2018 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 7/2018

Lista operacji wybranych – Nabór 7/2018


 • Nabór 1/2019 – Publikacje

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 1/2019

Lista operacji wybranych – Nabór 1/2019

 


 • Nabór 2/2019 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 2/2019

Lista operacji wybranych -Nabór 2/2019

 


 • Nabór 1/2021 – Wspieranie działalności rybackiej

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 1/2021

Lista operacji wybranych -Nabór 1/2021

 


 • Nabór 2/2021 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 2/2021

Lista operacji wybranych -Nabór 2/2021

 


 • Nabór 3/2021 – Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 3/2021

Lista operacji wybranych -Nabór 3/2021


 • Nabór 1/2022- Publikacje

Lista oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju – Nabór 1/2022

Lista operacji wybranych – Nabór 1/2022


 • Nabór 2/2022 Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Lista operacji zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju- Nabór 2/2022

Lista operacji wybranych- Nabór 2/2022PROTOKOŁY:

 

Protokół z Posiedzenia II/2017 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 26.09.2017r.

 

Protokół z Posiedzenia II/2017 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 27.09.2017r.

 

Skorygowany Protokół z Posiedzenia II/2017 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 27.09.2017r.

 

Protokół z Posiedzenia III/2017 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 02.11.2017r.

 

Protokół z posiedzenia I/2018 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu w dniu 24.04.2018 r.

 

Protokół z posiedzenia II/2018 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 26.04.2018 r.

 

Protokół z posiedzenia IV/2018 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 14.11.2018 r.

 

Protokół z posiedzenia I/2020 Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie w dniu 13.01.2020 r.

 

Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Z Ikrą 29 06 2021

 

Protokół posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Z Ikrą w dniu 22.03.2022

 

Protokół posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w dniu 16.02.23

 Powiązania