• Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

W najbliższą Sobotę (02.09.) przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji odbędą się Zawody Wędkarskie. Dla uczestników wydarzenia przygotowano wiele niespodzianek i atrakcji, a wśród nich – możliwość posmakowania rybnych burgerów i występy artystyczne.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

Dnia 15 września 2023 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Jego uczestnikami byli laureaci tegorocznej edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego, ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład członków RLGD „Z Ikrą”. Podczas spotkania stypendyści przedstawili swoje pomysły na rozwój obszaru oraz aktywizację ludzi młodych.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków dla sektora akwakultury z działania 5.3 Środki dotyczące obrotu – akwakultura.

Termin składania wniosków – od 19 do 25 września 2023 r.

Link do ogłoszenia o naborze:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-53-srodki-dotyczace-obrotu—akwakultura-?fbclid=IwAR3SLuFl652mYlIMY4GU0lUz1dp5Ujk6-QxCaAhmHiD93MVDx7SRGZwyoWg

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć załącznik – oświadczenie potwierdzone przez IRŚ o wielkości przychodów.

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej ARiMR, wysokość pomocy dla sektora akwakultury będzie zależała od przychodu netto ze sprzedaży. Dokumentami potwierdzającymi przychód będą wyłącznie potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto ustalonym na podstawie (złożonego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) formularza statystycznego RRW-22 (zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2021 r.).

Dopuszcza się także ustalanie przychodu netto na podstawie RRW-22 za rok 2022, jeżeli wnioskodawca rozpoczął działalność produkcyjną w 2021 r. albo w 2022 r. W przypadku gdy wnioskodawca osiągnął w 2021 r. przychody netto niższe co najmniej o 30 proc. od średniej przychodów netto za lata 2019 i 2020, można będzie ustalić przychody jako średnią z tych lat.

Link do oświadczeń i szczegółowych informacji w tym zakresie:

https://www.infish.com.pl/pomocwojenna

Osobiste potwierdzenie wielkości przychodów wykazanych w formularzu statystycznym RRW-22 można otrzymać w Olsztynie lub Żabieńcu po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z pracownikiem IRS.

 

Czytaj więcej