Procedury Standardowe

PROCEDURY STANDARDOWE:

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” z dnia 02 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”


Regulamin Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Załącznik nr 1. do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”

Załącznik nr 1. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 2. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Rejestr interesów członków Rady

Załącznik nr 3. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Deklaracja bezstronności i poufności członka Rady

Załącznik nr 4. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 5. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 6. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” -Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 7. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 8. do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Wzór protestu