Zapytania ofertowe


Zapytania ofertowe Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”:


 

  • Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Punkty Aktywnego Wypoczynku”

I.

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja urządzeń

II. 

 Zapytanie ofertowe

– Specyfikacja urządzeń


  • Opracowanie i druk przewodnika turystycznego po obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” obejmującej teren 11 gmin z województwa łódzkiego

I. Zapytanie ofertowe