FARNET – Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa

FARNET (Sieć obszarów zależnych od rybołówstwa) to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć ta zrzesza rybackie lokalne grupy działania, instytucje zarządzające, obywateli i ekspertów z całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska utworzyła specjalną jednostkę wsparcia FARNET zajmującą się udzielaniem pomocy przy wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach EFMR. Jednostka ta ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, administracją państw członkowskich, krajowymi sieciami obszarów zależnych od rybołówstwa, rybackimi lokalnymi grupami działania i innymi stronami zaangażowanymi we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki temu łatwiej jest tworzyć „sieć wymiany informacji”, która umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w sektorze rybołówstwa w całej Europie.

 

W ramach sieci FARNET  wydawane są cykliczne przewodniki, które zostały przygotowane w celu wsparcia istniejących i przyszłych Lokalnych Grup Rybackich (LGR) i osób, które je wspierają w istotnych kwestiach tworzenia i funkcjonowania partnerstwa terytorialnego oraz w przygotowywaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju.

PRZEWODNIKI FARNET:

Kontakt:

Jednostka wsparcia FARNET
Rue de la Loi 38 boîte 2
B – 1040 Bruksela
Tel.: +32 2 613 26 50
E-mail: info@farnet.eu
Strona internetowa: FARNET