Projekty Współpracy

W Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Z Ikrą”zaplanowana została realizacja trzech projektów współpracy z Lokalnymi Grupami Działania współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.