„Tradycja i nowoczesność – moja przyszłość na wsi”

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację operacji pn. „Tradycja i nowoczesność – moja przyszłość na wsi” współfinasowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja jest realizowana wspólnie z trzema Partnerami KSOW:

Dom Dziecka w Grotnikach

Dom Dziecka w Dąbrówce

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Cel operacji: podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży z domów dziecka w życie społeczności lokalnych poprzez współpracę z kołami gospodyń wiejskich i ochotniczymi strażami pożarnymi, zaangażowanie w kultywowanie dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego oraz zachęcenie do pozostania na wsi i poprzez pracę i realizacje pasji podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich.

Poprzez udział w operacji dzieci i młodzież, dzięki spotkaniu z paniami z kół gospodyń wiejskich, poznają tradycje kulinarne regionu, będą mogły praktycznie nauczyć się przygotowywać niektóre potrawy, od specjalistów zdobędą wiedzę dotyczącą jakości żywności. Dzięki temu, że szkolenia będą się odbywały w wyremontowanych kuchniach w strażnicach OSP, dzieci i młodzież poznają możliwości działania na rzecz społeczności lokalnej tak poprzez służbę jak i animowanie aktywności, spotkań. Spotkanie z przedstawicielami domu kultury przybliży tematykę rękodzieła i dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Spotkanie podsumowujące w ośrodku jeździeckim oraz spotkanie z garncarzem poszerzy wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania swoich pasji oraz tradycji rodzinnych do prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy w strażnicy OSP zwiększy liczbę osób na terenach wiejskich potrafiących udzielić pierwszej pomocy oraz pokarze dzieciom i młodzieży perspektywy i możliwości dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku lub poświęcenie się służbie w OSP.

Efekty realizacji operacji: zwiększenie liczby dzieci i młodzieży przebywających obecnie w domach dziecka, które pozostaną na obszarach wiejskich włączając się w życie społeczności lokalnych i kreując nowe miejsca pracy.

W ramach realizacji operacji planujemy w dniach 11-14 czerwca 2019 warsztaty kulinarne z ekspertami współpracującymi ze Stowarzyszeniem Polska Ekologia Marcinem Piotrowskim i Carlosem Gonzalezem-Tejerą oraz szkolenia na temat systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, zasad HACCP i BHP pracy w kuchni, a także wspólne gotowanie z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich i Druhnami i Druhami Ochotniczych Straży Pożarnych.

W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku odbędzie się kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia prowadzony przez instruktora Centrum Ratownictwa z Wrocławia.

We wtorek 18 czerwca 2019 na zakończenie projektu spotkają się wszyscy uczestnicy w Ośrodku Szkoleniowo-Jeździeckim „De La Sens” Patrycja Zagrosik. Wezmą udział w szkoleniu dotyczącym biologii, hodowli, higieny i treningów z końmi.

 

Relacje z warsztatów:

Warsztaty kulinarne w Ochotniczej Straży Pożarnej w Saniach – 11 czerwca 2019 r.

Warsztaty kulinarne w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie Mikołajewskiej – 12 czerwca 2019 r.

Warsztaty kulinarne w Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach – 13 czerwca 2019 r.

Warsztaty kulinarne w Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach – 14 czerwca 2019 r.

Szkolenie z pierwszej pomocy – 17 czerwca 2019 r.

Warsztaty w Ośrodku Szkoleniowo-Jeździeckim De La Sens oraz posumowanie projektu – 18 czerwca 2019 r.