Spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020” w Zgierzu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Spotkanie odbędzie się:

9 lutego 2016 r. w godz. 12:00 – 14:30
(rejestracja od godz. 11:45)
w sali konferencyjnej Parku Kulturowego Miasta Tkaczy,
ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz
(sala w drugim budynku na parterze).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowego na adres e-mail LPIBrzeziny@lodzkie.pl  lub osobiste dostarczenie do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach do dnia 8 lutego 2016 r. do godz. 12:00.

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedsiębiorców z terenu Podregionu Centralnego (powiaty: brzeziński, łódzki – wschodni, pabianicki, zgierski), którzy są zainteresowani możliwościami pozyskania środków europejskich na rozwój firmy, wprowadzeniem innowacyjnych usług, produktów itp.

Istnieje możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Program spotkania

1)    Wprowadzenie do funduszy europejskich,
2)    Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach:
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
3)    Źródła informacji o funduszach europejskich,
4)    Konsultacje indywidualne.

Szczegóły  oraz formularze zgłoszeniowe na stronie:

www.rpo.lodzkie.pl
link z dokładny adresem znajdą Państwo poniżej:
Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020 w Zgierzu