Aktualizacja zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2015-2022 (LSR) wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji LSR, Zarząd RLGD „Z Ikrą” informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR.

zirka loga

Zmianie podlegają następujące zapisy LSR:

Załącznik nr 1 do LSR – Procedura aktualizacji LSR

Załącznik nr 5 do LSR – Plan komunikacji

Aktualizacje dostępne w odnośnikach:

Plan komunikacji LSR RLGD „Z Ikrą”

Procedura aktualizacji LSR RLGD „Z Ikrą”

 

Dokumenty powyższe są dostępne dla osób zainteresowanych również w biurze RLGD „Z Ikrą”.

Wszystkie uwagi do niniejszych dokumentów prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem
tel. 730 145 015, drogą elektroniczną na adres biuro@zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą” do dnia 12 grudnia 2016r.

Osoby zainteresowane zapraszamy również na spotkanie w siedzibie RLGD
(ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) w dniu 8 grudnia br. o godz. 13.00.