Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza na spotkania dot. możliwości pozyskania dotacji

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na serie spotkań, które będą dotyczyły możliwości pozyskania dotacji