Szkolenie dot. zasad przyznawania pomocy, przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu

Zapraszamy na szkolenie

W dniu 3 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RLGD „Z Ikrą” w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3), odbędzie się:

  • szkolenie dot. zasad przyznawania pomocy, przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu

dla projektów w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.