Wizyta studyjna na obszarze działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

W związku z realizacją projektu  współpracy pn. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” w dniach 4-6 czerwca br. 5 przedstawicieli RLGD
„Z Ikrą” uczestniczyło w szkoleniowej wizycie studyjnej na obszarze działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Przetwórni Warzyw Gospodarstwa Rolnego Michał Sznajder Kiszone Warzywa z Doliny Baryczy,  Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” (nowoczesna płuczka, patroszarnia, oferta pobytowa) i prezentacją oferty firmy Stawy Milickie S.A. Zwiedzili również funkcjonujące tu Muzeum rybactwa.

Podczas wizyty mieli również okazję dowiedzieć się jak budowana jest i była oferta turystyczna obszaru Dolny Baryczy, o czym szeroko mówiła Prezes Stowarzyszenia Inga Ozga.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty.