Konferencja podsumowująca PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze

28 sierpnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w województwie wielkopolskim.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które były wyświetlane w trakcie konferencji.

Prezentacja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

Prezentacja Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej