Zasady, warunki przyznawania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 10 maja br. naborami Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi wnioskodawców przepisami, warunkami i zasadami przyznawania pomocy oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

 

Infrastruktura i wydarzenia –
zasady wyboru projektów
w ramach
LSR RLGDZ „Ikrą”
Przedsiębiorczość –
zasady wyboru projektów
w ramach
LSRRLGD Z „Ikrą”