Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM” oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”
w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020,
które odbędą się we wtorek 8 lutego 2022r. o godz. 9.30.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty zostaną przeprowadzone hybrydowo:

  •  stacjonarnie w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3,
  • lub za pomocą platformy do spotkań on-line.

Zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach refleksyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 4 lutego 2022r. do godz. 15.00
na adres: e.madejska@zikra.org.pl lub telefonicznie pod nr tel. 664 450 260.
Na podstawie Państwa zgłoszeń wyślemy linki do spotkania.

Państwa uwagi i spostrzeżenia zgłoszone podczas warsztatów będą stanowić podstawę do przygotowania sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą”
w roku 2021.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatów refleksyjnych wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszych LGD, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych wnioskodawców, mieszkańców obszaru naszych LGD, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego i lokalnych grup działania.