Zapraszamy na pierwsze warsztaty strategiczne!

30 sierpnia od godziny 10:00 widzimy się w siedzibie LGD „Z Ikrą” czyli

Centrum Odnowy Wsi

przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie!

Włącz się w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju i mniej wpływ

 na rozwój swojej gmin!

Lokalna Grupa działania „Z Ikrą” zaprasza mieszkańców gmin:

Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz.

Na warsztaty strategiczne dotyczące przygotowania planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR, dotyczącej partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT oraz identyfikacji grup docelowych.