Pierwsze warsztaty strategiczne za nami

Pierwsze warsztaty strategiczne za nami

30 sierpnia 2022 roku w Centrum Odnowy Wsi odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne dotyczące przygotowania planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR, dot. partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT oraz identyfikacji grup docelowych.

Ponad 50 osób zebrało się w siedzibie RLGD „Z Ikrą” aby porozmawiać o kierunkach wsparcia oraz o grupach docelowych do których mogą trafić środki w ramach LSR na lata 2023-2027.

Dzięki trafnym pytaniom i dogłębnej analizie SWOT mamy pierwsze spostrzeżenia do kogo powinniśmy skierować nasze wsparcie. Nasi goście wskazali preferowane formy komunikacji między RLGD a potencjalnymi beneficjentami. Cieszymy się, że możemy liczyć na Wasze wsparcie, bo to nakręca nas do wytężonej pracy nad nową LSR. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!