Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne!

12 listopada w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. przygotowania planu komunikacji

w odniesieniu do realizacji LSR i opracowania nowej LSR na lata 2023-2027.

21 listopada w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie

o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. włączenia społecznego seniorów.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pomogą nam przygotować plan komunikacji z Wami,

naszymi beneficjentami.

Czekamy na Wasze opinie, rady, sugestie.

Do zobaczenia!