Spotkanie

W dniu 08.12.2022 roku o godzinie 9:00 w Parzęczewie.

Odbyło się spotkanie dotyczące:

„Określania i ustalenia hierarchii celów, oszacowanie wskaźników,

poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR,

opracowanie budżetu i sprawnego planu działania”

W formie narady obywatelskiej.