Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozpoczęliśmy wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Trwa pierwszy dzień naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 w ramach działania 1.7 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

Z satysfakcją informujemy, iż proces składania wniosków przebiega bez zakłóceń. Zgłoszono nam jedynie występujące niezgodności pomiędzy wpisywanymi przez wnioskodawców danymi w polach w aplikacji WOD2021 a wnioskami generowanymi do pliku pdf.

Informujemy, że Agencja przy ocenie wniosku o dofinansowanie opiera się wyłącznie na danych wprowadzonych w aplikacji WOD2021. Na wynik oceny nie będzie miała wpływu zawartość wniosku wygenerowanego do pliku pdf.

Informacje o zidentyfikowanych niezgodnościach należy przesyłać na adres e-mail: CST2021@arimr.gov.pl

Każde zgłoszenie będzie przekazywane do wykonawcy systemu, w celu weryfikacji i usunięcia problemu.

https://www.gov.pl/web/arimr/rozpoczelismy-wdrazanie-programu-fundusze-europejskie-dla-rybactwa-trwa-pierwszy-dzien-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-za-posrednictwem-sytemu-teleinformatycznego-cst2021-w-ramach-dzialania-17-trwale-zaprzestanie-dzialalnosci-polowowej