Włącz się w budowę Lokalnej Strategii Rozwoju i miej wpływ na rozwój swojej gminy

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” działające na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz zaprasza mieszkańców oraz przyjezdnych odwiedzających nasze atrakcyjne turystycznie tereny do opracowania wspólnie z nami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2023-2027.

Celem Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR będzie sprecyzowanie zagadnień do kolejnych etapów prac nad strategią na podstawie danych wynikających m.in. z dokumentów wdrożeniowych, wniosków z wdrażania obecnej LSR, danych publicznych zawartych m.in. w dokumentach JST itd.

Do współpracy w ramach Grupy Inicjatywnej serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów, w szczególności przedstawicieli sektora rybackiego, przedstawicieli społeczności lokalnej, w tym młodzieży, seniorów, aktywistów klimatycznych, przedsiębiorców, działaczy NGO oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i/lub ich jednostek. Planowana ilość uczestników to około 20 osób, z uwzględnieniem reprezentacji różnych grup interesów. Spotkania Grupy w formie narad obywatelskich odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie RLGD „Z Ikrą” przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie, gdzie mieści się nasze biuro.

Zgłoszenie do pracy w Grupie prosimy składać za pośrednictwem e-mail: biuro@zikra.org.pl

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 marca 2023 roku.