Spotkanie konsultacyjne

W dniu 28 lutego 2023 roku o godzinie 14:00 w Parzęczewie. 

Odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania zasad ewolucji i monitorowania

realizacji LSR oraz jej aktualizacji (4.2.1)

podczas wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027