Grupa Inicjatywna ds. opracowania LSR wybrana

W dniu 20 marca 2023 roku, podczas Posiedzenia Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, powołano Grupę Inicjatywną, składającą się z przedstawicieli: sektora rybackiego, sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora gospodarczego.