Spotkanie

W dniu 24 marca 2023 roku o godzinie 16:30 w Parzęczewie.

Odbyło się spotkanie dotyczące:

„Określenia i ustalenia hierarchii celów,

oszacowania wskaźników poszukiwania rozwiązań dotyczącej realizacji LSR,

opracowania budżetu sprawnego planu działania w formie warsztatów strategicznych”.