Warsztaty deliberatywne

W dniu 12 maja 2023 roku o godzinie 18:00 w Parzęczewie

Odbyły się warsztaty deliberatywne dotyczące kształtowania świadomości obywatelskiej

o znaczeniu zielono-błękitnej gospodarki,

biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa Kulturowego i przyrodniczego wsi.