Warsztaty deliberatywne

W dniu 17 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w Parzęczewie

 Odbyły się warsztaty deliberatywne dotyczące:

Zakładania działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości,

w tym rozwoju biogospodarki i zielono- błękitnej gospodarki,

agroturystyki oraz podnoszenia kompetencji mieszkańców

w tym zakresie w powiązaniu z dywersyfikacją źródeł dochodu,

w szczególności osób w niekorzystnej sytuacji.