Posty autora

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny (nazwa przedsięwzięcia z LSR):

Przedsięwzięcie II.2.1 Promocja obszaru i tradycji rybackich

Czytaj dalej Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ogłasza Nabór Nr 2/2022 Imprezy i wydarzenia organizowane w ramach LSR

Czytaj więcej

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”  zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Strona internetowa dla firm”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Odnowy Wsi  12 grudnia 2022r.  w godz. 16:00 – 19.00.

Do 25 października 2022r., do godz. 16:00 przyjmujemy zgłoszenia do udziału w szkoleniu, które przygotuje uczestników do prowadzenia własnych stron internetowych.

Zgłoszenia prosimy przesłać na : biuro@zikra.org.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać:
Zgłaszam udział w szkoleniu pn. „Strona internetowa dla firm”  imię i nazwisko/ nazwa firmy.

 

Czytaj więcej