Dobre praktyki – Wspieranie działalności rybackiej

Dobre praktyki – Wspieranie działalności rybackiej„Zakup maszyn i urządzeń służących poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego”

Wnioskodawca – Gospodarstwo Rolno – Rybackie Tadeusz Michaś

Całkowity koszt projektu – 340 296,00

Kwota dofinansowania – 170 148,00

W ramach inwestycji Pan Tadeusz Michaś zakupił nowoczesne maszyny i urządzenia służące poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego. Dzięki operacji zmodernizował park maszynowy poprzez zakup: ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, kosiarek rotacyjnej i wysięgnikowej, przenośnika ssąco – tłoczącego, brony talerzowej, siewnika, przyczepy i basenów, które pozwalają na bezpieczny przewóz ryb oraz myjki wysokociśnieniowej. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zmodernizowanie parku maszynowego i utrzymaniu dwóch miejsc pracy w sektorze rybackim.

 

 


„Rozwój działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ryb”

Wnioskodawca – „TRANS-MER” SPÓŁKA JAWNA A. I S. KACZMAREK

Całkowity koszt projektu – 623 600,00

Kwota dofinansowania – 300 000,00

W ramach operacji zakupiła cztery  samochody specjalistyczne typu chłodnia wyposażonych w baseny, które są przeznaczone do transportu ryb mrożonych, świeżych na terenie działania RLGD „Z Ikrą” oraz poza tym terenem. Dzięki dofinansowaniu udało się osiągnąć zakładany cel rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup 4 samochodów dostawczych wyposażonych w baseny do przewozu ryb żywych oraz zatrudnienie 2 nowych pracowników z grupy defaworyzowanej.


„Zakup środka transportu i urządzeń służących poprawie konkurencyjności i jakości dystrybucji ryb żywych”

Wnioskodawca – Helena Lihs-Rakowska- Punkt Sprzedaży Ryb

Całkowity koszt projektu – 345 070,78

Koszt dofinansowania – 170 891,00

W ramach inwestycji zakupiono samochód ciężarowy niezbędny do sprawnej dystrybucji, specjalistyczne baseny do przewozu ryb żywych do utrzymania dobrostanu ryb podczas transportu, aerator do natlenienia magazynu, wózek widłowy do załadunku i rozładunku butli z tlenem, przyczepę z obrotnicą oraz wzmocnienia logistycznego w okresach szczytowych. Dzięki dofinansowaniu operacji zwiększyła się wydajność firmy poprzez zwiększenie i zmodernizowanie zasobów transportu i specjalistycznych urządzeń niezbędnego do wykonywania prac związanych z transportem ryb żywych na najwyższym poziomie, skracając czas ich wykonywania, pomagających chronić środowisko, a przede wszystkim wpływających na dobrostan ryb.

 


„Zakup maszyn i środka transportu służących poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Wnioskodawca – Nowak Krzysztof Sprzedaż ryb

Całkowity koszt projektu – 225 898,37

Koszt dofinansowania – 112 949,00

W ramach operacji udało się zmodernizować park maszynowy poprzez zakup: ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, brony talerzowej do ciągnika, pulsaru i samochodu do przewozu ryb. Przyczyniło się to do rozwoju działalności gospodarczej na obszarze  LGD „Z Ikrą” poprzez zakup maszyn rolniczych i środka transportu oraz utrzymanie i utworzenie jednego miejsca pracy.


„Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez budowę wylęgarni ryb w Zalewie”

Wnioskodawca – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

Całkowity koszt projektu – 246 582,24

Koszt dofinansowania – 122 883,00

W ramach inwestycji został wybudowany budynek gospodarczy wylęgarni ryb, ogniwa fotowoltaiczne wraz z montażem, wykonanie instalacji kanalizacji, instalacji rur ciśnieniowych wraz z osprzętem, basen kwadratowy, basen prostokątny, stożek tlenowy z manometrem 2 bary, filtr (mikrosita) z pompą, filtr mechaniczno-biologiczny Polygeyser, skrzynio paleta na 3 płozach, usługa w postaci transportu skrzynio palet, słój Weissa, zestaw ph/tlenomierz wraz roztworami. Celem operacji było zwiększenie wydajności w zakresie chowu i hodowli ryb Okręgu PZW w Sieradzu  poprzez budowę nowoczesnej wylęgarni. Wylęgarnia prowadzi chów i hodowlę ryb na najwyższym poziomie, a poprzez zastosowanie energii odnawialnej chroni środowisko, a przede wszystkim wpływa na dobrostan ryb.

 


„Rozwój przedsiębiorstwa Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie”

Wnioskodawca – Gościniec „Nad Wartą” Teresa Krajewska

Całkowity koszt projektu – 600 000,00

Koszt dofinansowania – 300 000,00

W wyniku dofinansowania powstała altana rybna, zakupiona została wędzarnia gastronomiczna, piec oraz zasobnik wody do kotłowni, zakupiono i zamontowano oświetlenie parteru, zostało wykonane malowanie elewacji budynku, zakupiono traktor ogrodowy, wybudowano plac zabaw dla dzieci, basen zewnętrzny, wyposażono strefę spa, siłownię oraz zagospodarowano teren zielony wokół altany rybnej. Cel operacji zwiększył ofertę przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferowanych potraw o produkty ze świeżych, wędzonych ryb oraz umożliwił organizację imprez plenerowych dla dużych grup zorganizowanych. Inwestycja firmy przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Uniejowa poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie. Co  w późniejszym okresie przełożyła się na zdobycie nowych rynków zbytu, stworzyła nowe miejsca pracy i generuje coraz to większe przychody przy ograniczaniu kosztów.


„Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych poprzez adaptację budynku restauracji i jej wyposażenie”

Wnioskodawca – IT Pattern Tomasz Wujec

Całkowity koszt projektu – 230 000,00

Koszt dofinansowania – 115 000,00

W ramach inwestycji wyremontowano lokal gastronomiczny i zakupiono wyposażenie, zakupiono i zamontowano markizy przed obiektem, zakupiono krzesła do restauracji, krzesła barowe, stoliki restauracyjne, zakupiono i zamontowano bar, zakupiono Pacojet, mikser ręczny, robot kuchenny, klimatyzator, piec konwekcyjno –parowy, zmywarko-wyparzarkę do naczyń, kuchnie indukcyjną z jednym polem grzewczym, kuchni indukcyjnej z dwoma polami grzewczymi, grill płytowy, frytkownicę, kuchnie mikrofalową, witrynę chłodniczą, wyciskarkę do warzyw i owoców, konserwator do lodów, ekspres do kawy, młynek do kawy, sztuce oraz wyposażenie kuchni w meble ze stali nierdzewnej. Cel operacji przyczynił się do rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o usługi z zakresu obsługi gastronomicznej. W związku z tym podjęte zostały działania dążące do otwarcia lokalu serwującego zdrowe dania. A także do promowanie trendu zdrowego odżywiania się poprzez przygotowywanie dań z produktów od lokalnych dostawców, w szczególności świeżych ryb. Rozbudowa firmy przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Uniejowa.


„Poszerzenie oferty gastronomicznej Firmy SUMEX”

Wnioskodawca – P.H.U. „SUMEX” Krystyna Łukasik

Całkowity koszt projektu – 600 000,00

Koszt dofinansowania – 300 000,00

Dzięki inwestycji udało się zakupić profesjonalną wędzarnię z atestem do wędzenia ryb. W ramach operacji wykonano park rekreacyjny, czyli zrewitalizowano tereny o podłożu betonowym na tereny zielone, zbudowano patio konferencyjne, ponadto w ramach operacji  zostało wykonane wejście do restauracji z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W celu wykonania parku została zakupiona duża ilość zieleni (drzewa i krzewy), kruszywa ozdobne, meble parkowe (ławy, stoliki, donice), fontannę oraz elementy oświetlenia solarnego. Zostało wykonane zewnętrzne wejście do restauracji oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Celem strategicznym operacji był wzrost przychodów firmy, wzrost pozycji firmy na lokalnym rynku poprzez zakup wędzarni, budowę patio konferencyjnego, przygotowanie osobnego wejścia do restauracji dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, rewitalizację terenów o podłożu betonowym na tereny zielone oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy.

 


„Zakup nowoczesnej koparki służącej poprawie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego”

Wnioskodawca – Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie Agrorekreacja – Tadeusz Michaś

Całkowity koszt projektu – 225 000,00

Koszt dofinansowania – 112 500,00

W ramach inwestycji zakupiono nowoczesną midi koparkę, która zwiększyła wydajność gospodarstwa rybackiego poprzez zmodernizowanie parku maszynowego niezbędnego do wykonywania prac w gospodarstwie na najwyższym poziomie, skracając czas ich wykonywania, pomagając chronić środowisko. Głównym celem, który został osiągnięty przyczynił się do rozwoju działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy.


„Zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu żywych ryb”

Wnioskodawca – GOSPODARSTWO RYBNE HENRYK SUCHANOWSKI

Całkowity koszt projektu – 490 125,07

Kwota dofinansowania – 241 008,00

W ramach projektu zakupiono samochód ciężarowy, 6 specjalistycznych basenów do przewozu ryb żywych z montażem do samochodu, 5 specjalistycznych basenów do przewozu ryb żywych do naczepy.  Celem operacji przyczynił się do rozwoju działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu ryby żywej oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

 

 


„Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę obiektów stawowych w miejscowości Zalew”

Wnioskodawca – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

Całkowity koszt dofinansowania – 239 629,79

Kwota dofinansowania – 114 279,00

W ramach projektu wykonano renowację stawu i udrożniono źródliska powyżej stawu, wykonano ogrodzenie, zakupiono lampę solarną, rozbudowano staw, zrobiono konserwację i remont stawu połączeniowego, a także wykonano gruntowny remont pomieszczenia socjalnego. Celem była poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę i renowację obiektów stawowych w miejscowości Zalew, wykonano ogrodzenia, remont pomieszczenia socjalnego, montaż lampy solarnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy.


„Zakup i montaż urządzeń służących podniesieniu sprawności obsługi klienta, poprawie konkurencyjności i jakości dystrybucji ryb żywych”

Wnioskodawca – Helena Lihs-Rakowska- Punkt Sprzedaży Ryb

Całkowity koszt dofinansowania – 78 670,47

Kwota dofinansowania – 39 335,00

W ramach projektu zakupiono zamrażarkę, zestaw komputerowy (komputer Lenovo, monitor Asus Curved, urządzenie Epson EcoTank), komplet przęseł betonowych wraz z montażem, odgazowywacza przenośnego Microcyl, domek drewniany – budynku socjalno-gospodarczego. Cel został osiągnięty poprzez rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” dzięki zakupie specjalistycznych urządzeń, obiektu pełniącego funkcję socjalną oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.

 


„Zakup środka transportu, maszyn i wyposażenia służącego poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Wnioskodawca – Nowak Krzysztof Sprzedaż ryb

Całkowity koszt dofinansowania – 260 754,39

Kwota dofinansowania – 130 377,00

W ramach operacji wnioskodawca zakupił samochód ciężarowy, przyczepę ciężarową, baseny transportowe, koparko-ładowarkę – ładowacz chwytowy, skrzynię  transportową, sprzęt IT z oprogramowaniem, sortownicę do narybku, kosiarkę bębnową, agregat prądotwórczy, paśniki, areator i kasar mechaniczny oraz włok do odłowu ryb. Cel został osiągnięty poprzez rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup środków transportu, maszyn i urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo.

 


„Rozwój działalności firmy „MAX-RYB” w Pęczniewie”

Wnioskodawca – „MAX-RYB” P.P.H.U. Igiel Tomasz

Całkowity koszt dofinansowania – 211 856,50

Kwota dofinansowania – 105 928,00

W ramach inwestycji został zakupiony nowoczesny środek transportu, baseny wraz z osprzętem do przewozu ryb. Ponadto został utwardzony teren przy magazynach (położona kostka brukowa). Cel został osiągnięty poprzez wzrost konkurencyjności firmy.

 


„Rozwój firmy „WOJGAST” w Pęczniewie”

Wnioskodawca – WOJGAST Jakub Łukasik

Całkowity koszt dofinansowania – 319 902,34

Kwota dofinansowania – 157 087,00

W ramach inwestycji zakupiono samochód ciężarowy do 3,5 t, dwa urządzenia produkujące lód łuskany, dwie myjki ciśnieniowe, piec konwekcyjno-parowy, dwie szafy chłodnicze, kuchnię gazową oraz dodatkowy sprzęt gastronomiczny (patelnia elektryczna, piła do cięcia mięsa i ryb, zamrażarka szokowa, termos z funkcją podgrzewania). Celem został osiągnięty poprzez rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup nowoczesnego środka transportu i urządzeń gastronomicznych oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca (sezonowo).


„Doposażenie obiektu gastronomicznego w Uniejowie”

Wnioskodawca: Ireneusz Szczęsny Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „PARTNER”

Całkowity koszt operacji– 215889,30 zł

Kwota dofinansowania – 107944,00 zł

W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie kuchni w ciąg technologiczny wraz z montażem, wyposażenie sali konsumpcyjnej, chłodni i mroźni, zainstalowano wentylację i klimatyzację, wykonano roboty elektryczne, założono monitoring oraz zakupiono innowacyjny system POS do zamówień online.


 ” Doposażenie pierogarni „Złote Jabłko””

Wnioskodawca: Pierogarnia „Złote Jabłko” Marceli Chodakowski

Całkowity koszt operacji- 226 968,86 zł

Kwota dofinansowania- 92263,00 zł

W ramach operacji zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, pergola oraz monitoring, które zabezpieczają budynek przed zbyt dużym spożyciem prądu elektrycznego; zabezpieczają gości przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a system monitoringu zabezpiecza pierogarnię przed kradzieżą i dewastacją.


„Rozbudowa obiektu wylęgarniczego w Zalewie”

Wnioskodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu

Całkowity koszt operacji- 147.477,00 zł

Kwota dofinansowania- 59 950,00 zł

W ramach inwestycji  rozbudowano istniejącą instalację fotowoltaiczną w celu zwiększenia jej mocy oraz wybudowano wiaty garażowe – magazyn do przechowywania maszyn, sprzętu, pasz dla ryb.