Dobre praktyki – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Dobre praktyki – Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakulturyTytuł projektu: Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim

Wnioskodawca: Gmina Konstantynów Łódzki

Kwota dofinasowania: 140 000,00

W gminie Konstantynów Łódzki znajdują się dwa sztuczne zbiorniki wodne zbudowane w latach 70-tych, zlokalizowane przy ul. Łaskiej. Oba zbiorniki są zasilane wodami opadowymi oraz w czasie niedoboru wodą ze studni głębinowej znajdującej się w pobliżu. Na projekt składa się: przebudowa budowli stawowej – zastawki – na budowlę spustowo – przelewową. Powodem przebudowy zastawki na budowlę doziemną jest konieczność ograniczenia kontaktu wody stawu rekreacyjnego z wodą ze stawu wędkarskiego w celu niekontrolowanego mieszania się wody w stawach. Druga część projektu obejmuje budowę instalacji podczyszczania wody stawu na którą składa się budowa systemu rurociągów doprowadzających wodę do stacji filtrów znajdującej się w budynku stacji filtrów oraz rurociąg odprowadzający wodę do stawu. Umieszczenie stacji filtrów konieczne jest w budynku zamkniętym w celu zabezpieczenia instalacji przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych: atmosferycznych, ludzkich. Celem projektu jest poprawa warunków środowiska i łagodzenie zaistniałych zmian biologicznych w zbiorniku wodnym, czego wynikiem będzie zwiększenie zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej w pobliżu np. wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego (w okolicy znajdują się ścieżki spacerowe i rowerowe) czy punktów gastronomicznych.