• Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

Ogłoszenie ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2. – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”.

Czytaj dalej Ogłoszenie ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu Rady RLGD „Z Ikrą”, „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” oraz kryteriów oceny.

Czytaj dalej Aktualizacja Lokalnej Strategi Rozwoju, Regulaminu Rady oraz Procedur standardowych wyboru i oceny operacji RLGD „Z Ikrą”

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na projekty dot. wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Czytaj dalej Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny

Czytaj więcej