Procedury Standardowe

PROCEDURY STANDARDOWE: 

Regulamin Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Załącznik nr 1 do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”

Załącznik nr 1 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 2 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Rejestr interesów członków Rady

Załącznik nr 3 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Deklaracja bezstronności i poufności członka Rady

Załącznik nr 4 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” -Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 7 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 8 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” – Wzór protestu