Procedury Standardowe

PROCEDURY STANDARDOWE: 

Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”


1. Załącznik nr 1 do Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach
LSR RLGD „Z Ikrą”

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


2. Załącznik nr 4 do Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach
LSR RLGD „Z Ikrą”

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości


3.Załącznik nr 5 do Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach
LSR RLGD „Z Ikrą”

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości