Podsumowanie warsztatów deliberatywnych

27 kwietnia 2015 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się spotkanie mające charakter warsztatów deliberatywnych.

Spotkanie dotyczyło partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym defaworyzowanych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sektorów społecznego, publicznego oraz gospodarczego, w sumie ponad 30 osób.

zIkra_Turkus_poziom