Wzory wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został zamieszczony zaakceptowany wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4.

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został zamieszczony zaakceptowany wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” wraz z załącznikami oraz instrukcją.

 

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

 

Dokumenty znajdują się m.in w linku poniżej:

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybactwa-na-lata-2014-2020