Zaproszenie na szkolenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza na szkolenia dot. przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się 12 czerwca br. (poniedziałek) w siedzibie RLGD „Z Ikrą” w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3):

godz. 9.00 – szkolenie dla przedstawicieli sektora publicznego i społecznego dot. infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, ochrony środowiska

godz. 14.30 – szkolenie dot. dotacji na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

godz. 17.00 – szkolenie dot. dotacji na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej