Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza do udziału w cyklu szkoleń

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” zaprasza rybaków, członków RLGD do udziału
w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu współpracy pn. „Wsparcie aktywności
i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich”.

Projekt jest realizowany w 2018 r. we współpracy z 9 rybackimi lokalnymi grupami działania z terenu centralnej i południowej Polski.

Mamy nadzieję, że proponowane szkolenia i wizyty będą okazją do pogłębienia wiedzy, nawiązania kontaktów i integracji środowisk rybackich.

Kolejne szkolenie: „Wizyta szkoleniowa „Karp bogactwem Doliny Baryczy” – odbędzie się
w dniach 4-6 czerwca 2018r. na terenie województwa dolnośląskiego (obszar działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”).

Szczegółowy opis szkoleniaplik do pobrania.

Projekt współpracy „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” jest realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym
w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego .

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia (za pomocą formularza karty zgłoszeniowej) należy przesłać na adres mailowy: biuro@zikra.org.pl lub dostarczyć do biura RLGD „Z Ikrą” do dnia 23 maja br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 730 145 015. Informacje kolejnych szkoleniach będą zamieszczane na naszej stronie internetowej. Zapraszamy
do udziału.

Karta zgłoszeniowaplik do pobrania.