Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rybaków na szkolenie specjalistyczne dot. zobowiązań wnioskodawców wynikających z umowy o dofinansowanie (Priorytet 4 PO RYBY), przepisów PO RYBY i innych aktów prawnych.

Szkolenie odbędzie w dniu 19 grudnia br. (środa) o godz. 12.30 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).