Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” wspiera przedsiębiorców

W Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” jest miejsce także na działania w zakresie różnicowania działalności gospodarczej. Dzięki temu z dofinansowania mogą korzystać nie tylko rybacy, ale także przedsiębiorcy, którzy chcą wesprzeć branżę rybacką, wpłynąć na atrakcyjność obszarów rybackich
i wodnych czy wykorzystać ich potencjał.

Niezwykle innowacyjny projekt w naborze różnicowanie działalności gospodarczej  zrealizowała firma  „ANIMAL IMAGE” Ewa Grabska-Gawrysiak z Poddębic pn. „Rozwój działalności gospodarczej
w zakresie turystyki wędkarskiej”.

Jego głównym celem było wsparcie lokalnych wędkarzy w zakresie możliwości zakupu zanęt
i robaków, które będą dostępne przez 24 godziny na dobę. Każdy kto choć raz łowił ryby wie, że jeśli wcześniej nie zostaną poczynione przygotowania w celu uzupełnienia zapasów, wyprawa się nie uda, bo wciąż brakuje miejsc w których można wcześnie rano kupić niezbędne zanęty i robaki do wędkowania. Firma „Animal Image” wyszła naprzeciw oczekiwaniom wędkarzy, których w okolicy ze względu na bliską lokalizację stawów, a przede wszystkim rzeki Warty jest wielu i postawiła pierwszy w województwie łódzkim „robakomat”. Robakomat to urządzenie vendingowe, które wprowadza możliwość całodobowego zakupu zanęt oraz robaków wędkarskich. Zlokalizowany jest obok sklepu zoologicznego. Działa tak jak automaty do kawy czy z jedzeniem, z tym że zamiast artykułów spożywczych dla ludzi, podaje robaki i zanęty. Ma dogodną formę płatności ponieważ transakcji można dokonywać gotówką jak i kartą. To nie jedyny zakup zamierzony w tym projekcie. Aby  dopełnić ofertę dla środowiska wędkarskiego zakupiona została także łódź wędkarska z wyposażeniem, którą można wypożyczyć. Uruchomiono także stronę internetową oraz sklep internetowy mając w swojej ofercie produkty dla wędkarzy oraz produkty zoologiczne. W ramach wyposażenia uwzględniono zakup monitoringu, jako niezbędnego przy uruchomieniu urządzenia vendingowego, który dodatkowo zabezpiecza przed urazami ze strony osób trzecich. Całkowity koszt projektu wyniósł 68 178 zł a kwota dofinansowania 34 089zł.

Równie atrakcyjna ze względu na lokalizację była operacja pt. „Poszerzenie oferty turystycznej firmy VATTENBALL w Uniejowie” zrealizowana przez młodego przedsiębiorcę z gminy Uniejów Macieja Łuczaka i jego firmę VATTENBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Uniejów to jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce, bo kompleks termalny Termy Uniejów w roku odwiedza ponad pół miliona gości z całego świata. Termy są zlokalizowane 200 metrów od jednego z głównych zabytków Uniejowa Zamku Uniejowskiego budowli powstałej w latach 1360–1365, w którym funkcjonuje hotel, restauracja, a w kompleksie parkowym jest zbudowany park linowy, który Maciej Łuczak w ramach projektu rozbudował o kolejną trasę. Widząc ogromne zainteresowanie trasami parku linowego, który dodatkowo biegnie wzdłuż koryta rzeki Warty postanowił rozbudować ją o kolejną trasę JUNIOR, która spełnia funkcję ścieżki dydaktycznej, na której prezentowane są ilustracje ryb znajdujących się w pobliskiej rzece Warcie. Aby wykorzystać potencjał doskonałej lokalizacji przedsiębiorca zakupił także nowoczesne kajaki wraz z osprzętem, które są użytkowane
na zbiornikach wodnych z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” m.in. na rzece Warcie
– uznawanej za jedną z najbardziej malowniczych tras kajakowych w Polsce oraz na Zbiorniku Jeziorsko.

Koszt całkowity realizacji wyniósł 158 700,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 79 350 zł. Przedsiębiorca ten zrealizował jeszcze jeden projekt a mianowicie zakupił nowoczesną łódź motorową wraz z przyczepą, która docelowo ma być użytkowana w porcie jachtowym zbudowanym przez gminę Pęczniew na Zbiorniku Jeziorsko, oraz na rzece Warcie, przy której powstają obecnie bulwary. Całkowity koszt projektu wyniósł 284 200,00 zł w czego połowę kwoty tj. 115 528 uzyskano
z dofinansowania.

Przedsiębiorcą, który zdecydował się zainwestować w branże turystyczną jest również Mariusz Koziński wspólnik w Osada Ostrowsko Sp. z o.o.. Dzięki dofinansowaniu na różnicowanie działalności gospodarczej stworzył atrakcyjny obiekt noclegowy o powierzchni ok. 130 m2, posiadający
4 samodzielne w pełni wyposażone mieszkania rodzinne, składające się salonu, aneksu kuchennego
i łazienki z przeznaczeniem na wynajem dla turystów, w tym także miłośników wędkowania. Osadę otacza niesamowity krajobraz pełen harmonii między naturą i człowiekiem. W niedalekiej odległości można zobaczyć brzegi Warty, spacerować wśród pól uprawnych oraz odetchnąć czystym powietrzem. Osada Ostrowsko oddalona jest o 4 km od Uniejowa. Całkowity koszt projektu wyniósł 713 443,12 zł
z czego dofinansowanie wyniosło 289 900 zł.

Potencjał Zbiornika Jeziorsko największego zbiornika retencyjnego w Polsce, który znajduje się w obszarze działania RLGD wykorzystała firma Centrum Kształcenia „PRYMUS” Edyta Sawicka. Pani Edyta postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym, ponieważ zdecydowała się na rozwój branży edukacyjnej wprowadzając kursy na przewodnika wędkarskiego oraz szkolenie pozwalające uzyskać patent sternika. Dotychczas nikt na tym terenie nie świadczył takich usług jak przewodnik wędkarski. Dopiero Pani Edyta postanowiła wypełnić tę lukę wykorzystując samo położenie i okolica Zbiornika Jeziorsko. Zbiornik Jeziorsko pełni przede wszystkim funkcję retencyjną, jednak znajdujące się na jego terenie Chroniony Obszar Krajobrazowy, Obszar Natura 2000 – ostoja ptaków i gatunków chronionych sprawiają, że jest również ciekawą atrakcją turystyczną.  Na terenie ostoi występuje 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 11 innych, cennych i zagrożonych gatunków (nie wymienione w Dyrektywie). Jest to ważna ostoja lęgowych i migrujących ptaków wodno-błotnych. Ponadto znajduje się tu rezerwat przyrody „Jeziorsko” o powierzchni 2 350,6 ha.
Wzdłuż linii brzegowej Zbiornika Jeziorsko znajduj się wiele cennych pomników przyrody, zabytków sakralnych i zabytków architektury regionalnej. Również sama zapora czołowa zbiornika jest atrakcją. Warto zaznaczyć, iż przewodnik wędkarski to nie tylko osoba, która zajmuje się organizacją „wyprawy na ryby”, to przede wszystkim osoba, która doskonale zna lokalne zasoby, posiada pasję i umiejętności przekazywania swojej wiedzy. W ramach realizacji operacji została zakupiona łódź motorowa wraz z silnikiem, skuter wodny, 12 sztuk przenośnych komputerów, zestaw krzeseł i stołów na 12 osób oraz namiot, które pozwolą na prowadzenie mobilnych szkoleń. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 430 400 zł. Kwota dofinansowania to 215 200 zł.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” dotychczas przeprowadziła dwa nabory na różnicowanie działalności gospodarczej w roku 2017 i 2018. W ramach naborów zawarto 12 umów opiewających na kwotę 2 039 039,04 zł. Rozliczono 11 wniosków na kwotę 1 931381,04 zł.