maj 2021

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą poziomu wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność RLGD „Z Ikrą”, planu działania oraz realizacji Planu komunikacji na kolejne lata wdrażania strategii.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 31 maja br. do godz. 12.00 telefonicznie pod numerem tel. 730 145 015, drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@.zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – Maj 2021

Czytaj więcej