Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych

Do 31 grudnia dzieci ze szkół podstawowych, które lubią malować, wyklejać czy rysować mogą wziąć udział w fajnym konkursie plastycznym organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  🖌🐠🐟

Dzieci mają zilustrować jak zmieniło się ich otoczenie, dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu.

Zgłoś swoją pracę!

Zgłoś się do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wyślij pracę konkursową z wypełnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego formularzem zgłoszeniowym w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych:

  • klas I- III,
  • klas IV- VI,
  • klas VII-VIII.

Wygraj nagrody!

Ministerstwo wyłoni 3 laureatów, których prace charakteryzować się będą oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz zgodnością z tematyką konkursu- w każdej kategorii wiekowej, w każdym z 16 województw.

Jakie nagrody można wygrać?
O szczegółach konkursu i nagrodach przeczytacie tu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby