10 grudnia 2021


W środę 8 grudnia odbyła się konferencja informacyjno- promocyjna podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Spotkanie to po raz pierwszy zostało zorganizowane w formie spotkania on-line.
Uczestników konferencji przywitała Prezes Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” Jolanta Pęgowska i Kierownik Biura Renata Jesionowska-Zawadzka. W swoim wystąpieniu obie Panie opowiedziały o tym jak wiele udało się zrobić na obszarze naszej grupy rybackiej, co dokumentował film promocyjny https://www.zikra.org.pl/2019/11/25/film-promocyjny/

W konferencji udział wzięli zaproszeni prelegenci: Agata Domżał Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” i Eliza Obirek Kierownik Biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”, które opowiedziały o Lubelsko- Podkarpackim Szlaku Karpia, który jest efektem realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Pani zaprezentowały film o „Lubelsko- Podkarpackim Szlaku Karpia”. Poniżej prezentujemy link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=7mlFmoSVgnw

Czytaj więcej