Włącz się w Budowie Lokalnej Strategii Rozwoju i miej wpływ na rozwój swojej gminy!

Zapraszamy do uczestnictwa w Grupie inicjatywnej ds. opracowania LSR!

Stowarzyszenie Lokalnej grupy działania „Z IKRĄ” działające na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz zaprasza mieszkańców oraz turystów odwiedzając  nasze tereny do opracowania wspólnie ze Stowarzyszeniem nowej

LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2023-2027

Prace nad tworzeniem nowej LSR będą przebiegały w etapach, a kontakt z mieszkańcami i turystami będzie odbywał się na wielu płaszczyznach. Zaplanowano internetowe badanie ankietowe, spotkania bezpośrednie w każdej gminie, a także możliwość pracy dla chętnych osób

w zespole ds. opracowania LSR „Z Ikrą” tzw. Naszej Grupie Inicjatywnej!

Celem zespołu będzie sprecyzowanie zagadnień do kolejnych etapów prac nad LSR na podstawie danych wynikających z dokumentów wdrożeniowych dla poszczególnych funduszy, wniosków z wdrażania LSR, danych publicznych zawartych m.in. z dokumentach RLGD.

Do zespołu zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnej, w szczególności młodzież od 18 do 25 r. ż, seniorów, aktywistów klimatycznych, przedsiębiorców, działaczy NGO oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i/lub ich jednostek. Planowana ilość uczestników do 20 osób, z uwzględnieniem reprezentacji różnych grup interesu. Spotkania zespołu odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie RLGD.

Zgłoszenie do pracy w zespole prosimy składać za pośrednictwem e-mail biuro@zikra.ogr.pl