Zapraszamy na Warsztaty strategiczne!

Zapraszamy do udziału lokalnych liderów, społeczników i wszystkich mieszkańców, których interesuje rozwój ich miejscowości na terenach gmin należących do RLGD „Z Ikrą”.

Warsztaty odbędą się 14 października w Centrum Odnowy Wsi o godz. 9:00.

Dzięki Państwu i dzięki pomocy zewnętrznego eksperta ustalimy wspólnie do jakich grup społecznych powinna zostać skierowana pomoc na naszym terenie.