Spotkanie

W dniu 28 marca 2023 roku o godzinie 16:30 w Parzęczewie.

Odbyło się spotkanie dotyczące:

opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalenia lokalnych

kryteriów wyboru w formie warsztatów strategicznych.

Opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania LSR.