Harmonogram prac nad nową LSR zatwierdzony

31 marca w siedzibie RLGD „Z Ikrą odbyło się Walne Zebranie Członków. Jednym z najistotniejszych tematów do omówienia był harmonogram prac w przygotowaniu nowej LSR na lata 2023-2027, który po przeprowadzeniu ożywionej dyskusji ostatecznie zatwierdzono.