Warsztaty deliberatywne

W dniu 19 kwietnia2023 roku o godzinie 18:00 w Parzęczewie

Odbyły się warsztaty deliberatywne dotyczące

poprawy dostępu do usług dla lokalnych społeczności,

przygotowania koncepcji inteligentnych wsi i miasteczek

oraz poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej.