Agencja udostępniła filmy instruktażowe – jak wypełniać wnioski o dofinansowanie z nowego Programu.

Agencja udostępniła filmy instruktażowe – jak wypełniać wnioski o dofinansowanie z nowego Programu.

Mając na celu udzielenie wsparcia wnioskodawcom w przygotowaniu się do korzystania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zostały przygotowane filmy instruktażowe.

Filmy zrealizowane przez Departament Wsparcia Rybactwa prezentują jak należy w aplikacji WOD2021 wypełniać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów, dotyczących następujących działań i rodzajów operacji:

1.7 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” (zakres operacji: Złomowanie albo przekwalifikowanie statku rybackiego);

1.7 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” (zakres operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim);

2.3 Akwakultura środowiskowa (grupa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe);

2.7 Świadomy konsument.

Filmy zostały udostępnione na stronie ARiMR (link) oraz na kanale Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR serwisu internetowego YouTube: Youtube/DWR

Przypominany, że wnioski o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 można składać tylko przez Centralny System Teleinformatyczny za pomocą aplikacji WOD2021.

Aby wypełnić wniosek o dofinansowanie wnioskodawca musi posiadać konto użytkownika w systemie. Instrukcja oraz prezentacja (w wersji audiowizualnej i pdf ) zakładania konta w aplikacji WOD2021 dostępne są w tym miejscu.

Formularze wniosków o dofinansowanie, do wypełnienia i przesłania z wymaganymi załącznikami, udostępniane są w aplikacji WOD2021 od godz. 7.30 w dniu rozpoczęcia danego naboru.

https://www.gov.pl/web/arimr/agencja-udostepnila-filmy-instruktazowe—jak-wypelniac-wnioski-o-dofinansowanie-z-nowego-programu