12 lutego 2024

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące

wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM”

oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”

w ramach PROW 2023-2027 i PO RYBY 2023-2027,

które odbędą się we wtorek 20 lutego 2024r. o godz. 12.00

w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.

Podczas warsztatów podsumujemy nasza dotychczasową działalność oraz porozmawiamy o planach na przyszłość.

 

Czytaj więcej