Zakończyły się konsultacje społeczne

27 listopada w Urzędzie Gminy Zgierz oraz 3-go grudnia w Centrum Odnowy wsi w Parzęczewie odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 11 gmin tworzących Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”

Tematem obu spotkań było przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tym jak i w pozostałych spotkaniach konsultacyjnych, których celem było wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej
Grupy Działania „Z Ikrą”.

zIkra_Turkus_poziom