Działalność marginalna, lokalna i ograniczona w produkcji i sprzedaży produktów rybołówstwa

W dniu 1 czerwca 2016 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej
i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).

zirka loga

Rozporządzenie zawiera również zapisy dotyczące wymogów stosowanych w produkcji i sprzedaży produktów rybołówstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem „Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji
i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej
i ograniczonej”.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej